Informacje podstawowe

Sklep internetowy firmy P.W.Battery Polska (dalej „Sklep”), znajdujący się na stronie internetowej www.akumulatory-online.pl umożliwia dokonywanie Użytkownikom, Użytkownikom Sklepu (dalej: „Użytkownikom”) zakupów za pośrednictwem Internetu.

Zakup w sklepie internetowym www.dobreakumlatory.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu

Firma P.W.Battery Polska ma swoją siedzibę w Rojewie, przy ul. Rojewo 11, została wpisana do CEIDG.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Dane kontaktowe

Użytkownicy mogą skontaktować się ze sklepem pod adresem mailowym: kontakt@akumulatory-online.pl, jak również numerami telefonów +48 52 355 40 55 oraz 500 630 459

Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową. Zamówienia detaliczne realizowane są za pośrednictwem sieci oddziałów lokalnych lub jako sprzedaż wysyłkowa.

Zamówienia 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Zdanie starego akumulatora przy zakupie nowego

Stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.) oraz ustawy o ochronie środowiska (Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 62 poz. 627) , przy zakupie nowego akumulatora, stary trzeba przekazać do utylizacji.

Można to zrobić na dwa sposoby:
 

 • Kurier odbiera stary akumulator i przekazuje go do firmy Battery Polska (po dostarczenie nowego akumulatora w specjalnym pojemniku klient zużyty akumulator wkłada do tego samego pojemnika i zabezpiecza opaskami plastikowymi podobnie jak w przypadku nowego akumulatora. Kurier w przeciągu 2-5 dni roboczych odbiera pojemnik. Koszt zwrotu pokrywa P.W. Battery Polska)
 • Odbieram osobiście w punkcie sprzedaży i zdaje stary akumulator :  akumulator zostanie bezpłatnie zamontowany w pojeździe oraz zostanie sprawdzona instalacja elektryczna w pojeździe, a stary akumulator zostanie nieodpłatnie zutylizowany.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

Informacje dotyczące płatności

Ceny produktów

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Dokumenty zakupu

Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dokument zakupu (paragon lub – na życzenie Użytkownika – faktura VAT). Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, chyba, że Użytkownik wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

Sposób i termin zapłaty

Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony w Sklepie produkt oraz koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – w kasie punktu odbioru osobistego;
 • Przy odbiorze wysyłki za pobraniem – zapłata jest dokonywana u kuriera, który dostarcza przesyłkę pod wskazany adres. Wymagane jest posiadanie odpowiedniej kwoty w gotówce – bowiem bez zapłaty kurier nie wyda zamówionej przesyłki. Koszt wysyłki za pobraniem jest określony przy każdym produkcie.
 • Przelewem – zapłata dokonywana jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, na konto bankowe, którego dane Użytkownik otrzymuje od Sklepu po złożeniu zamówienia. Towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie P.W.Battery Polska
 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

NR konta Santander Bank 39 1090 1069 0000 0001 3165 9353

Dostawy

Przesyłki dostarczają firmy kurierskie. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich jest to zwykle 1-4 dni roboczych od momentu nadania paczki.

Towar który mamy w naszym magazynie, prawdopodobnie zdążymy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy) od chwili opłacenia zamówienia i przekazania go do realizacji. Dostępność produktów na magazynie może być zweryfikowana przed lub po złożeniu zamówienia. Jeśli zamówienie obejmuje większą liczbę egzemplarzy może się zdarzyć, że nasz zapas się skończy i będziemy musieli sprowadzić produkty od dostawcy. Wtedy czas wysyłki może się wydłużyć.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma P.W.Battery polska zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

Gwarancje i reklamacje

 1. Użytkownik może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem podanym w danych kontaktowych Sprzedającego, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  1. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  1. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  1. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Możliwość zwrotu towaru

Podstawowe informacje dotyczące zwrotu zakupionych przedmiotów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu.

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.

 • W sytuacji odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

W przypadku przedmiotów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać odesłane w zwykłym trybie pocztą (takimi przedmiotami są np. akumulatory), Sprzedający może, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, odebrać przesyłkę od Użytkownika za pośrednictwem firmy kurierskiej, która realizuje zlecenia dla Sprzedającego. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie obciążony kosztem odbioru przesyłki w wysokości 30 zł. Wspomniany koszt zostanie odliczony od kwoty zwrotu

Zwroty towarów

Każdy klient ma prawo do zwrotu otrzymanego towaru w terminie do 14 dni zgodnie z art. 27 ust. z dnia 30 marca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Klient może dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny składająć stosowne oświadczenie.

Warunki gwarancji dla akumulatorów

Gwarancją nie są objęte, a w szczególnych przypadkach powodują utratę gwarancji:

 • akumulatory, których powodem niesprawności jest tylko stan nienaładowania;
 • wszelkie uszkodzenia mechaniczne i termiczne oraz spowodowane przez nie wady,
 • samodzielne naprawy lub przeróbki,
 • zdjęcie lub naruszenie górnej pokrywy akumulatora,
 • niezgodne z instrukcją zamontowanie akumulatora w pojeździe:
 • uszkodzenia akumulatora powstałe w wyniku niesprawnej instalacji elektrycznej pojazdu,
 • głębokie rozładowanie akumulatora (napięcie spoczynkowe akumulatora poniżej 8V), h) „wygotowanie” akumulatora na skutek napięcia ładowania w pojeździe powyżej 14,4V
 • (napięcie spoczynkowe akumulatora 13,1 V lub wyższe), i) zasiarczenie ogniw akumulatora powstałe w wyniku nieprawidłowej jego eksploatacji j) zastosowanie środków aktywujących zamiast wody destylowanej, k) zastosowanie w pojeździe akumulatora o parametrach niezgodnych z zaleceniami
 • producenta akumulatora.

 

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.